Tarieven & Vergoedingen 2021

Fysio Fitness Visscher heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Of u de behandeling vergoed krijgt, hangt af van uw aanvullende verzekering.
Er zijn grote verschillen tussen de verzekeraars en daarbij behorende verschillende polissen. Wanneer u chronische pijn of klachten heeft, kan het toch zijn dat de vergoedingen uit de aanvullende verzekering betaald worden. Chronische indicatie voor fysiotherapie valt onder de “Lijst chronische codes” en wordt pas na de eerste 20 zittingen vergoed uit de basisverzekering.
De eerste 20 behandelingen worden uit uw aanvullende verzekering vergoed als deze toereikend is. Wanneer u lager aanvullend verzekerd bent, krijgt u zelf de nota voor het tekort aan vergoeding.

U heeft geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk mag u nog altijd eerst een afspraak maken bij uw huisarts, maar in principe hoeft dat niet meer. Dat heeft voordelen. Zo komt u ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht, waardoor u meteen kunt beginnen met het werken aan uw herstel. Alleen bij chronische aandoeningen of na een operatie is een verwijsbrief van uw huisarts/ specialist noodzakelijk voor onze administratie.

Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat eerst wordt vastgesteld of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kunt u bijvoorbeeld worden doorverwezen naar de huisarts. Als u met een verwijzing komt, betekent dat dat uw huisarts uw klachten reeds heeft beoordeeld als geschikt voor behandeling.

 • Reguliere zitting fysiotherapie € 36,00
 • Manuele therapie € 48,00
 • Zitting bekkenfysiotherapie € 51,00
 • Zitting Oedeemtherapie € 51,00
 • Toeslag aan huis € 12,50
 • Toeslag tehuis € 10,00
 • Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 65,00
 • Lange zitting fysiotherapie € 65,00
 • Screening en intake en onderzoek fysiotherapie € 65,00
 • Intake en onderzoek na verwijzing € 65,00
 • Telefonische zitting € 17,50
 • Niet nagekomen afspraak € 27,00*

zonder tijdig afzeggen*