Parkinson

Fysiotherapie bij Parkinson

Wat is de ziekte van Parkinson?
Parkinson is een chronische aandoening in de hersenen.
De Ziekte van Parkinson wordt veroorzaakt door een tekort aan dopamine. Het tekort aan dopamine ontstaat door het afsterven van de dopamine producerende zenuwcellen in de zwarte kern (substantia Nigra). Waardoor het komt dat de dopamine producerende zenuwcellen afsterven is nog niet precies bekend. Door het tekort aan dopamine ontstaan er problemen in het dagelijks functioneren. Bij de ziekte van Parkinson kunnen een aantal symptomen optreden zoals:

*Trillen (tremoren),
*Trager worden met bewegen,
*Stijfheid (rigiditeit),
*houdings- en evenwicht problemen,
*bevriezen (freezing),
*daarnaast kunnen er nog andere symptomen optreden op het sociale en emotionele vlak.

Wat doet de fysiotherapeut bij de ziekte van Parkinson?

De fysiotherapeut brengt tijdens de eerste afspraak uw klachten zorgvuldig in kaart. Uw gezondheid en dagelijks functioneren wordt besproken en onderzocht. Waarna er samen met u een behandelplan wordt opgesteld. Dit behandelplan is afgestemd op uw fysieke mogelijkheden en wensen.

De behandeling kan onder andere bestaan uit:
*Conditie training
*Looptraining
*Evenwichtsoefeningen
*Oefentherapie gericht op het verbeteren van de houding
*Val preventie
*Oefenen van de transfers (cognitieve beweegstrategie/cues)
*Advies en voorlichting

Heeft u een verwijzing nodig van de behandelend arts?

Ziekte van Parkinson staat op de chronische lijst. Dit betekend dat u met een verwijzing van de neuroloog of geriater in aanmerking komt voor vergoeding uit de basis verzekering. Voor u in aanmerking komt voor vergoeding uit de basis verzekering moet u eerst 20 behandelingen zelf betalen of deze kunnen vergoed worden via uw aanvullende verzekering.