COPD fysiotherapie

COPD is een verzamelnaam voor twee typen chronische longziekten:

 1. chronische bronchitis.
 2. longemfyseem.

Bij COPD zijn de luchtwegen ontstoken en de longblaasjes beschadigd. Hierdoor ontstaat luchtwegobstructie, waardoor de longfunctie is aangetast en de ademhaling wordt bemoeilijkt. 

In de beginfase bestaat de COPD Fysiotherapie uit een beweegprogramma. Er wordt gewerkt aan uithoudingsvermogen en krachttraining. Met een aantal tests meet de fysiotherapeut wat jouw fysieke fitheid is. Daarnaast wordt advies op maat gegeven voor de omgang met dagelijkse klachten zoals een longaanval met benauwdheid en slijm en/of hoesten. Ademhalingsoefeningen vormen ook onderdeel van de behandeling.

Ons COPD programma bestaat uit:

 • Ademhaling spiertraining
 • Ademhalings oefeningen
 • Ergotherapie
 • Voedingsinterventie
 • Psychosociale opvang

De duur van het programma hangt af van de ernst van jouw aandoening. Bij start wordt er een behandelplan opgesteld en starten we met een looptest van 6 minuten (ook wel nulmeting genoemd). Dit kunnen we voor jou betekenen:

 • Krachttraining (met name de benen).
 • Vier oefeningen in de oefenzaal en cardiotraining.
 • Losmaken van de ribben en spierspanning.
 • Ademhalingsoefeningen.
 • Na 6-10 weken herhaling van de testen (en vaak zien we dan verbetering t.o.v. start COPD programma).

Multidisciplinaire aanpak

Omdat de behandeling van COPD een multidisciplinaire aanpak vergt, werken de fysiotherapeuten vanuit onze praktijk samen met de longartsen/longverpleegkundigen en diëtisten. Bij afwijkend verloop tijdens de therapie, of als er vragen/ onzekerheden zijn, zullen wij in overleg met jou contact opnemen met jouw behandelend arts.

Krijg ik mijn therapie vergoed?

Vergoeding van COPD-fysiotherapie is afhankelijk van de ernst van de longaandoening en de zorgverzekering. Vergoeding voor fysiotherapie wordt gegeven als je Gold II of hoger hebt en wordt pas vanaf de 21e sessie uit het basispakket vergoed. Daarbij is het jaarlijkse eigen risico van toepassing. Overige sessies (vanaf 20 sessies bij Gold II, III en IV en alle sessie bij Gold I) dienen door de patiënt zelf betaald te worden of vanuit het aanvullende pakket vergoed te worden.
Bij vragen hierover kunnen wij je altijd proberen te helpen. Let wel: Er is altijd een verwijzing van de longarts of huisarts nodig.